Mærkning

 
Når arbejdet med CSR i hele leverandørkæden er sat på skinner, er det hensigtsmæssigt at synliggøre sine aktiviteter for omverdenen - også selvom alt ikke er perfekt.

Dette kan typisk ske på virksomhedens hjemmeside, i reklamer, hangtag, firmaomtale, firmabrochurer m.v. Virksomheder kan også vælge at lade tøjet mærke med et af de gældende mærkninger inden for henholdsvis miljø eller social ansvarlighed ? i sjældent tilfælde med begge mærker, da der pt. ikke findes et fællesmærke, der dækker både miljø og etik. Endelig kan virksomheden tilslutte sig en eller flere organisationer og fremgå af deres hjemmesider.
En Dansk Standard om etik er under forberedelse.
 
Reklame alene på etisk ansvarlighed kan godt blive kvalmende, med mindre virksomheden har sat overliggeren meget højt. Men mindre kan også gøre det. At arbejde med social ansvarlighed er en proces.