At mediere en sag er en måde at få afsluttet en konflikt, så begge parters behov tilgodeses. 

Dermed fristættes energi til andre formål og ingen behøver at blive syge af bekymring over retssagens udfald. I en almindelig retssag er der normalt en vinder og en taber. 

Et godt resultat ved mediation er kendetegnet ved at begge parters interesser er tilgodeset og der er flere fordele ved at overholde aftalen end ved at bryde den. Altså en vind vind situation for begge parter. Dertil kommer at parternes relation ofte 
er blevet forbedret under mediationen, så de fremover vil kunne have et indbyrdes god eller i det mindste en tålelig relation til hinanden.