Strategi

 
En virksomheds strategi tager udgangspunkt i at sætte nogle mål for forretningens udvikling. Dernæst tager man fat på problemstillingen om hvordan man kan nå de opstillede mål. Det er vigtigt, at der arbejdes med at få sammenhæng mellem virksomhedens strategi vedr. miljø, arbejdsmiljø og sociale forhold.
 
CSR er netop virksomhedens samlede arbejde med at integrere miljømæssige og sociale hensyn i dens forretningsaktiviteter.


Virksomheder, der har outsourcet deres produktion kan ikke nøjes med at se på forholdene i eget hus. De må tage ansvar for forholdene det sted, hvor deres varer bliver produceret. I et transparent samfund, hvor informationer kommer lynhurtigt fra den ene ende af verden til den anden, lever virksomheder i en konstant risiko for at blive hængt ud i pressen. Derfor skal der i virksomhedens strategi tages hånd om forholdene hos leverandørerne, og der skal tænkes i målbarhed og opstilles mål for forbedringer.


En god CSR-politik skal udmønte sig i virksomhedens værdigrundlag og implementeres fra top til bund i virksomhedens daglige handlinger. Den fulde effekt opnås kun, hvis chefens hjerte er med i arbejdet.


"God CSR handler om, hvordan virksomheden tjener sine penge, ikke om hvordan den bruger sit overskud". 
                                                             Citat Mads Øvlisen.