Mediation


At konflikter opstår hvor der er mennesker er et vilkår. Det er måden vi takler uenigheden på, der afgør om konflikten er innovativ og god for organisationens udvikling eller destruktiv og skadelig. 


bang-nielsen.com tilbyder organisationer hjælp til at mediere stridende parter og få løst konflikter hvor de ansatte er kørt fast og den skadelige virkning i organisation er begyndt at vise sig. 

Facts: 
  • Mediation er frivillig. 
  • Begge parter og mediator kan afbryde mediationen uden grund. 
  • Mediation er fortrolig og en fremtidsorienteret handling. 
  • Det handler om at komme videre på en god måde, og ikke hænge fast i fortidens handlinger. 
  • Mediation er hurtig og billig.
Konflikter kan være dyre - ikke bare i omkostninger til sagsanlæg og advokat, men også på den menneskelige konto. Det er ikke nemt at gå igennem en retssag uden at tage "sagen" til sig og blive påvirket på det personlige plan. 
Med mediation kan dette måske undgås. Mediation er et naturligt værktøj i en god CSR-værktøjskasse.    


Billede