Social ansvarlighed - CSR
Corporate Social Responsibility

Tidligere skulle en virksomhed blot skabe overskud til
sine ejere. I dag har virksomheden også et etisk ansvar
for sine medarbejdere og omgivelser. Ansvaret kan forvaltes forskelligt, men Corporate Social Responsibility, CSR, er blevet et internationalt konkurrenceparameter på linje med design, pris og kvalitet. Social ansvarlighed betaler sig. Det kan ses på bundlinien, når det gøres helhjertet.
 
Fra ord til handling
CSR som ord uden handling kan udvikle sig til en farlig
boomerang. Arbejdet med CSR kræver derfor indsigt,
struktur og ikke mindst oprigtighed. En effektiv CSR strategi kræver at virksomheden gør ord til handling, fordi de mener noget med det og vil arbejde strategisk med CSR.

Med over 10 års erfaring i alle aspekter med CSR tilbyder
bang-nielsen.com rådgivning, projektledelse og undervisning i CSR. Både i forbindelse med udvikling, implementering, klargøring til etisk certificering, løbende opfølgning og ikke mindst synliggørelse af indsatsen.     

bang-nielsen.com:
 • Udarbejder CSR-handlingsplaner forankret i   virksomhedens strategi.
 • Afdækker virksomhedens CSR-risiko 
 • Rådgiver i forhold til valg af internationale standarder og 
 • produktmærkninger inden for bæredygtighed.
 • Udarbejder virksomhedens Code of Conduct.
 • Finder eller udarbejder værktøjer til CSR-arbejdet.
 • Indsætter specifikke CSR-krav i kontraktgrundlaget.
 • Klargøring virksomheden til certificering efter DS 49001, SA 8000 eller OHSAS 18001. 
 • Rådgiver om egen kontrol og tredjemands audit.
 • Assisterer med at tænke troværdig kommunikation over for virksomhedens interessenter ind i handlingsplanens faser. 
 • Rådgiver om mulighederne for og ansøgning om støttemidler til CSR-aktiviteter.
 
 
 
 
 
 
Lene Bang-Nielsen