Med udgangspunkt i den juridiske verden har Lene Bang-Nielsen i 10 år beskæftiget sig med udfordringer og muligheder omkring Corporate Social Responsibility og været omkring alle hjørner i dette emne. Med målsætningen om at gøre CSR til et nyttigt og værdiskabende værktøj, der kan tilføre virksomheden etik og ny selvforståelse og øget indtjening.
 
bang-nielsen.com tilbyder også professionel og juridisk rådgivning om arbejdsmiljøloven og arbejdsretlige problemstillinger.
 
Rådgivning og sparring, der betyder at din virksomhed kan koncentrere sig om den primære drift.
 
bang-nielsen.com er din erfarne partner i et kvalitetssikret arbejde med CSR og et godt arbejdsmiljø; Lige fra strategi til implementering i det daglige arbejde samt forberedelse til certificering.
 
 Download firmabrochure: firmabrochure.pdf

Facts:
Lene Bang-Nielsen, Advokat (L) og mediator.
bang-nielsen.com CVR nr. 30760611
Etableringsår 2007. Beskikket af det danske justitsministerium den 11/1 1991 med advokatansvarsforsikring i Codan.
SA 8000 auditor, GRI certifikat, OHSAS 18001 Lead auditor.
Ansat i Dansk Textil & Beklædning fra 1992 til 2007. Har arbejdet med arbejdsret, ansættelsesret, eksportjura,   EU´s toldregler og Corporate Social Responsibility, CSR.
 
Ansat i Dansk Speditørforening i tre år.
Uddannet ved advokat (H) Per Ekelund, København

Har afholdt et betydeligt antal kurser og undervist på virksomheder, erhvervsskoler og TEKOcenter Danmark samt HIH/Århus Universitet.
 

Har haft en række tillidshverv.

Formand for bestyrelsen for Adoption & Samfund, Ringkøbing Amt i 8 år. Bestyrelsesmedlem i Herning Golfklub i 6 år. Landsholdskaptajn for det danske pigelandshold i golf.